Privacyverklaring

Wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), die ingaat op 25 mei 2018, vraag ik je toestemming om de volgende gegevens vast te leggen. Ook zal ik het doel van het vastleggen toelichten;

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt of  bij het invulllen van het intake formulier. Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning kan de volgende persoonsgegevens verwerken, om je zo adequaat mogelijk te begeleiden in de behandeling/massage;

  • Naw gegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Medische gegevens, om contra-indicaties vast te stellen.
  • Korte samenvattingen van behandelingen.
  • Persoonlijke gegevens zoals aangegeven in het intakeformulier.

In de behandeling slaat Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning  gegevens op van de gesprekken die wij voeren, om een passende behandeling te bepalen. Deze gegevens heeft Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning alleen op papier, hiervan bent u op de hoogte bij tekening van de overeenkomt (intake) en slaat Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning op in mappen in een kast, achter slot en grendel. Deze gegevens gebruikt Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning alleen in de praktijk. Deze gegevens neemt  Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning alleen mee buiten de praktijk, als u buiten de praktijk behandelt wordt.

Waarom Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning gegevens nodig heeft? Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te behandelen. Ook omdat in sommige gevallen ik u niet mag behandelen of pas op een later moment.

Hoe lang Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning gegevens bewaart 
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard vanaf het moment van de laatste behandeling.

Delen met anderen
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning zal dit nooit doen zonder persoonlijk contact met u te hebben gehad hierover.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics 
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning heeft hier geen invloed op.
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Boekingssysteem
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning
maakt eveneens gebruik van een boekingssysteem. Hierin sla ik uw naam, telefoonnummer en emailadres op voor het maken van afspraken. Hierin staan geen medische gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rumahmandi.nl.  Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@rumahmandi.nl.
www.rumahmandi.nl is een website van Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning.
Rumah Mandí – Praktijk voor Massage en Ontspanning is als volgt te bereiken:

Postadres: Slaperdijk 44, 3831 SK Leusden
Vestigingsadres: Slaperdijk 44, 3831SK Leusden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76061877